Privacy en cookies

Share
Print Friendly, PDF & Email

Privacy verklaring

 

Versie De Wondercoach BV 1.0 | Laatst gewijzigd op 20-5-2018

 

De Wondercoach, een éémanszaak naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende aan de Ed van der Elskenhof 19, 1325 XA Almere, Nederland, (hierna te noemen: “De Wondercoach”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via persoonlijk contact, E-mail dan wel onder vermelde website van de Wondercoach. In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

 

Inleiding

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG/GDPR) ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk worden behandeld. Wij langs deze weg u zo transparant mogelijk willen uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en u inzicht willen geven in de opties en keuzes die u hebt indien en voor zover wettelijke bepalingen dit toelaten, om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevens (AVG/GDPR) stelt.

Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en de verwerking te beperken, te verwijderen of aan een nader door u aan te wijzen partij over te dragen.

 

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de pagina https://dewondercoach.nl/privacy-en-cookies/​ te plaatsen. Wij adviseren u om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons persoonlijk, digitaal of via de websites verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om de vragen die u ons heeft gesteld via de website te kunnen beantwoorden, offertes en/of contracten te kunnen opstellen voor onze dienstverlening. Met u gesloten overeenkomsten uit te kunnen voeren en administratief en financieel te kunnen afwikkelen en u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van onze overeenkomst en dienstverlening.
 • Om de website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen of informatie te bieden die u mogelijk interessant vindt.
 • Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 • Om de websites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekening nummer

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligingssoftware en SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens, behoudens aan een select aantal toeleveranciers die wij inschakelen voor continuïteit van onze bedrijfsprocessen of aan ons verstrekte opdrachten, niet aan derde partijen zonder uw voorafgaand uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw opdrachten af te kunnen handelen. Eventueel ingeschakelde derden (bijvoorbeeld ons administratie kantoor) hebben een verwerkersovereenkomst ondertekent dat zij op eenzelfde integere wijze en AVG verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens zullen omgaan.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze organisatie verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het opstellen van een offerte of het uitvoering geven aan een overeenkomst). De gegevens die u aan ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om uw opdracht af te kunnen handelen, de dienstverlening vanuit de overeenkomst te leveren of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Tevens zullen wij ons te allen tijde houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie.

 

Nieuwsbrief

Via onze website bieden wij bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee wij hen periodiek zullen informeren over interessante informatie en nieuws over marktontwikkelingen, persberichten of ontwikkelingen binnen onze organisatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. De mailinglijst van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

 

Cookies

Op de websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze websites.

 

 • WordPress
  De website van De Wondercoach is gebouwd op het WordPress CMS. Een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door het bedrijf Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress CMS gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Deze leverancier van ons contentmanagement systeem voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Functionele cookies
  Hieronder vindt je een overzicht van cookies die geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt, zoals het doormeten van applicaties en het juist functioneren van de website. Het gebruik van cookies is van groot belang om de site goed te laten functioneren, en ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zoals bijvoorbeeld Google Analytics zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben we geen goed beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren.
 • Google Analytics
  Via Google Analytics worden op onze site geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe anonieme bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
  Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor de Wondercoach website.
 • Sociale Media
  Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacy verklaringen van FacebookTwitterGoogle+ en LinkedIn(welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Inzage en wijziging

Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met: privacy@dewondercoach.nl

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de ​Autoriteit Persoonsgegevens​.

 

 

Share