Neuro Linguïstisch Programmeren wordt ook wel afgekort als NLP.  Neuro staat voor alle processen die zich voordoen in je hersenen, Linguïstisch staat voor de wijze waarop je taal gebruikt en hoe je betekenis geeft aan de wereld om je heen. De laatste is Programmeren, dit staat voor de, doorgaans onbewuste, denkpatronen die je voor jezelf gedurende je leven hebt gecreëerd. Deze patronen blijf je herhalen, ook als deze niet ondersteunend voor je zijn. Kort samengevat: door middel van NLP leer je hoe je denkt.

 

Deze methodiek die in de jaren zeventig is ontstaan wordt gebruikt voor training, coaching en communicatieverbetering. Het bestaat uit een wisselwerking tussen drie elementen en waar ik samen met jou mee aan de slag ga.

Deze elementen zijn:

1. Modelleren
Succesvolle menselijke vaardigheden snel en efficiënt overdragen.

2. Analyseren van subjectieve benaderingen
Het bepalen van individuele patronen en hoe deze men aan zichzelf weergeeft. Negatieve gedachtepatronen ombuigen naar positieve gedachtenpatronen en overtuigingen.

3. Communicatie technieken
Inzicht in hoe deze processen werken en handvatten aanreiken om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te versterken en verhelderen.

Een paar belangrijke vooronderstellingen van NLP zijn onder andere:

Wereldmodel: Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit. Cultuur, godsdienst, opleiding, gezins- en/of familie omgeving hebben allen invloed op onze ontwikkeling als individu. Mensen hebben ieder een ander wereldmodel (wereldbeeld). NLP neemt als uitgangspunt dat we begrip en respect dienen te hebben voor ieders wereldmodel.

Communicatie = respons: Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het gewenste effect c.q de respons van de communicatie bepaalt of het goede communicatie is geweest. Dit uitganspunt gaat ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar communicatie en ook de respons daarop. Het is aan de zender om zijn boodschap dusdanig inhoud en vorm te geven dat de gewenste respons wordt bereikt. De communicatie dient te worden afgestemd op de doelgroep, daar een doelgroep altijd uit verschillende individuen bestaat en zij de communicatie anders zullen ervaren is het van belang dat de boodschap dusdanig vorm wordt gegeven dat eenieder bereikt wordt.

De kaart is niet het gebied: De werkelijkheid is niet gelijk aan het beeld dat wij er van vormen. Onze eigen werkelijkheid wordt beïnvloed door selectieve waarneming, betekenisgeving, geheugenvorming, interpretatie en formuleringen hetgeen ervoor zorgt dat we een onvolledige en niet betrouwbare perceptie van de werkelijkheid aan onszelf weergeven. Onze perceptie kan ons zowel productief als onproductief maken. Deze bewustwording zal ervoor zorgen dat we bewuster om zullen gaan met onze ideeën, beelden en beweringen.

Zaken die in de workshop verder aan de orde komen:

  • Neurologische niveaus
  • Taalpatronen
  • Strategieën
  • Oproepen van vermogende stemmingen
  • Zintuigelijke scherpzinnigheid
  • Niet functionele emoties
  • Veranderen van overtuigingen

We hebben in de loop van ons leven allemaal gedachtepatronen ontwikkeld, behulpzame en minder behulpzame. Deze beperkende patronen weerhouden ons om het mooiste leven te leiden dat we in potentie al in ons hebben.

 

Weten hoe jouw patronen in elkaar steken is daarom heel belangrijk als je vastloopt op een bepaald gebied in je leven. Pas als je weet hoe je denkt, kun je iets veranderen!

 

In mijn workshops of privé coaching sessies behandel ik nog veel andere dan de eerdergenoemde onderdelen van NLP, maar ook systemisch werk en familie opstellingen.

 

Kosten

De kosten van een 60 minuten privé consult bedragen € 135,-.

Afspraak of meer informatie?

Bel voor een afspraak Astrid van Amerongen tel + 31 6 15 00 50 30
of neem contact op via de mail: astrid@dewondercoach.nl