BRTT®-methode – Body Remembers Trauma Therapie

Share
Print Friendly, PDF & Email

BRTT® is een lichaamsgericht proces waarbij je onder begeleiding trauma’s en stress die je in je leven hebt opgedaan en is vastgezet in het lichaam ontlaadt. Door het loslaten van deze opgebouwde trauma’s die vaak vastgezet worden in het onbewuste zal je in een staat komen van diepere en natuurlijke ontspanning. Met specifieke oefeningen help ik je, je natuurlijke mechanisme weer te herinneren. Doordat deze spanningen in het zenuwstelsel los te laten kan je lichaam weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke kalme, ontspannen en gebalanceerde staat van zijn.

 

We moeten ons realiseren dat het lichaam de bewaker is van onze waarheid.

In het algemeen kan trauma worden vertaald als een psychologische, emotionele reactie op een heftige gebeurtenis die te pijnlijk of verontrustend is geweest. Trauma ontstaat als we willen vechten of vluchten maar we nergens heen kunnen. Dan komen we in een verlamming terecht, raakt ons zenuwstelsel overweldigd en kunnen we onze lichamelijke instincten niet uitten. De revolutionair oude reactie van ons reptielbrein worden hierdoor actief. Kennelijk verstoort dit de integratie in de hersenen en verwerking van de gebeurtenis. Ons lichaam kunnen we inzetten als ingang naar traumaverwerking: door herstel van onze natuurlijke veerkracht. Een Trauma heeft op de eerste plaats invloed op ons lichaam en niet op onze geest. Dit is de reden dat het nauwelijks helpt om alleen te praten over ons trauma. Praten over het trauma biedt vaak slechts tijdelijk een oplossing en terugval is meestal het geval. De ervaring is dat we onze lichaamsbeleving moeten gebruiken om trauma’s te verwerken. Het trauma is namelijk vastgezet in ons lichaam en werken we op deze wijze via BRTT® een “release” te bewerkstelligen. Om jezelf te helen en de trauma’s los te laten is het noodzakelijk om de confrontatie aan te gaan met de diepere lagen in jezelf. We hebben als mens een beschermingsmechanisme om trauma’s of grote gebeurtenissen te camoufleren dan wel weg te drukken zodat we door kunnen leven en kunnen blijven functioneren. Het komt vaak voor dat de onverwerkte emotie wordt weggezet om mogelijk op een ander moment dat je eraan toe bent te worden verwerkt. Soms zijn we gebeurtenissen zelfs vergeten. Deze gebeurtenis is dan opgeslagen in het onbewuste en kan nog effect hebben op je dagelijkse mentale en fysieke gesteldheid. De vastgezette energie beperkt de stroming van je levensenergie en zorgt er voort dat je “psychische wond” je belemmert in het dagelijkse leven. In ieders leven ontstaan significante gebeurtenissen als gevolg van bijvoorbeeld een gebroken hart, gebrek aan liefde of erkenning, overlijden van een dierbare, ziekte, een scheiding, ontslag, faillissement, uitsluiting, verwaarlozing, pesten, seksueel en fysiek geweld, grote familieruzies of een andere significante gebeurtenis waar je om welke reden dan ook niet mee om kon gaan op dat moment. Ook gebeurtenissen met een minder snel verloop of trauma’s die langer geleden zijn kunnen verschijnselen veroorzaken. Realiseer je dat ieder mens minstens 30 trauma’s (Tremor) heeft opgeslagen in het lichaam. Het maakt niet uit of de spanning recent of in het verleden is ontstaan. Soms is er een specifieke gebeurtenis aan te wijzen, soms gaat het om een opeenstapeling van verschillende traumatische momenten in je leven. Maar wat het ook voor trauma is in alle gevallen is er een negatieve energie in je lichaam achter gebleven die een blokkade of beperking geeft. Een vrij recente gebeurtenis in ieders leven is bijvoorbeeld de Corona maatregelen die een grote invloed hebben op ons dagelijks leven en sociaal en economisch diep ingrijpen op ons leven. Trauma’s kunnen op onbewust en lichamelijk niveau vastgezet worden en gaan vaak gepaard met het ontstaan van allerlei lichamelijke klachten dan wel effecten op gedragsniveau. Lichamelijke klachten of ziekten die ontstaan en die niet door een arts kunnen worden verklaard noemen we ook wel psychosomatisch. Dit soort klachten kunnen hun oorsprong hebben in persoonlijke of socio-culturele factoren. Deze klachten kunnen zich op fysiek niveau manifesteren. Je kunt hierbij denken aan depressie, migraine, slaapstoornissen, rugpijn, buikklachten, burn-out, angststoornissen, verslavingen of onverklaarbare pijn in het lichaam. De klachten zijn vaak ernstig, langdurig en hebben een negatieve invloed op zowel sociaal als ons professioneel functioneren. De klachten komen steeds terug en heeft invloed op het algehele welzijn. Werken lukt niet meer goed en vaak ontstaan opeenvolgende periodes van arbeidsongeschiktheid of complete uitval. Vaak heeft men moeite om sociaal te blijven functioneren. Door dat “technisch” onderzoek vaak niets uitwijst en de traditionele geneeskunde of therapieën geen oplossing bieden voelt men zich niet serieus genomen. Klachten worden dan als psychologisch van aard afgedaan. Je bent dus sterk afhankelijk van de route die je hebt bewandeld en of er een arts op je pad is gekomen die meer ervaring heeft en kennis heeft van effecten van trauma’s en stress op het menselijk lichaam en de effecten mentaal. Over het algemeen mogen we vaststellen dat men niet zo goed weet hoe hier mee om te gaan. Men grijpt dan vaak naar medicijnen die effect hebben op de cognitieve processen in het brein en geen feitelijke langdurige oplossing bieden. De oorzaak wordt niet aangepakt maar slechts het symptoom onderdrukt en altijd ten kostte van ons welzijn.
Hoe herken ik een trauma? De meest voorkomende kenmerken van een Trauma of Posttraumatische stress stoornis (PTSS) zijn; Herbelevingen; Bij herbeleving lijkt het alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt. Je hebt last van flashbacks, je ziet, ruikt, hoort, proeft en voelt alles weer toen het gebeurde. Wanneer je aan de gebeurtenis denkt krijg je hartkloppingen, gaat trillen en zweten en je kunt niet goed meer ademhalen. Je voelt je verlamd van angst. Je hebt nachtmerries of enge dromen en slaapt onrustig. Vermijden; Je gaat situaties uit de weg die je aan de traumatische ervaring doen denken. Zo bescherm je jezelf tegen de heftige emoties. Je “vergeet” de gehele gebeurtenis of bepaalde momenten eruit. Je voelt soms helemaal moest meer en doet alles op de automatische piloot. Je ontkent wat er is gebeurd en vlucht er voor weg door bijvoorbeeld keihard te werken of te veel te drinken. Je wordt verslaafd omdat je het pijnlichaam niet wilt voelen. Verhoogde waakzaamheid; Je staat altijd op scherp schrikt snel. Je voelt je voortdurend gespannen en “opgefokt”. Je verliest snel je geduld en bent snel boos. Je hebt last van plotselinge huilbuien. Je beleeft nergens meer plezier aan, bent erg somber en doodmoe. Je zoekt gevaarlijke situaties op; gaat bijvoorbeeld veel te hard rijden. Je raakt verslaafd of gebruikt (verdovende) middelen zoals porno, seks, drugs, voedsel, alcohol enz… Je voelt je schuldig aan het gebeurde en maakt jezelf verwijten; ‘Dan had ik maar niet …’

BRTT® kan een oplossing bieden bij:

• Trauma heling

• Het verhelpen van burn-out verschijnselen, depressie

• Overmatige vermoeidheid

• Verlichting van migraine

• Verminderen van rug-, nek- en schouderklachten

• Verkrijgen van een betere nachtrust

• Meer veerkracht

• Verlagen van (werk)stress, minder opwinding en conflicten (ook relationeel)

• Vermindering van piekeren

• Het krijgen van meer (nacht)rust, beter slapen

• Het losmaken en bevrijden van beklemmende emoties en gebeurtenissen

• Reduceren en verhelpen van angsten en fobieën

• Ontspannen van de bekkenbodem

• Vergroten van het libido

• Verminderde symptomen van PTSS (posttraumatisch stressstoornis)

• Gemakkelijker ademhalen

• Minder zorg en paniek

• Meer energie en uithoudingsvermogen

• Minder vastgehouden spanning in het lichaam waardoor een vrijer gevoel

• Verhoogde flexibiliteit

• Vermindering van symptomen vanuit (plaatsvervangend) trauma

• Minder emotionele reacties

• Verminderde angst rondom serieuze ziektes

• Verlichting van chronische aandoeningen

 

Ik ben gediplomeerd BRTT® therapeut en tevens verbonden aan het BRTT® instituut Inner- Journey te Haarlem. Ik maak onderdeel uit van het landelijke BRTT® coach team. Klanten kunnen mij rechtstreeks benaderen of komen via de Inner Journey site bij mij in de praktijk: Inner Journey coaches.  Ik zal na een intake gesprek samen met je werken aan de uitdagingen die je in je leven hebt opgedaan.

Afspraak of meer informatie?

Bel voor een afspraak Astrid van Amerongen tel + 31 6 15 00 50 30 of neem contact op via mail: info@dewondercoach.nl of boek rechtstreeks een afspraak via mijn site www.dewondercoach.nl.

Share